09 November 2012

บ้านขนาดเล็กที่มีอยู่จริงในโลก

บ้านขนาดเล็กในโปแลนด์ เจ้าของคือนักเขียนชาวอิสราเอลเป็นข่าว ฮือฮาตั้งแต่ตอนวาดแบบแปลนในปี 2009 วันนี้บ้านที่แคบที่สุดในโลกสร้างเป็นผลสำเร็จในรูปแบบของบ้านสองชั้นที่ ตั้งอยู่ในซอกระหว่างตึกสองหลัง ด้วยขนาดสี่ตารางเมตร ส่วนที่แคบที่สุดมีขนาดเพียงแค่สามสิบหกนิ้ว เอ็ทการ์ เคเร็ท-นักเขียนชาวอิสราเอลผู้เป็นเจ้าของบ้าน และใช้บ้านหลังนี้เป็นแหล่งพำนักชั่วคราวยามเขาอยู่ที่โปแลนด์กล่าวด้วยความ ภูมิใจว่า…ถึงแม้จะมีขนาดเล็ก แต่ก็มีทุกสิ่งที่บ้านหลังหนึ่งพึงมี

keret_house_poland


keret_house_poland_01

keret_house_poland_02

keret_house_poland_02_1

keret_house_poland_03

keret_house_poland_04

keret_house_poland_05

keret_house_poland_06

keret_house_poland_07

keret_house_poland_08

keret_house_poland_09

keret_house_poland_10

keret_house_poland_11

keret_house_poland_13

keret_house_poland_14

keret_house_poland_15

keret_house_poland_16

keret_house_poland_17

ที่มา : poppaganda.net