13 May 2011

การถ่ายภาพเบื้องต้น 8 พ.ค. 2554 ภาคเช้า

การถ่ายภาพเบื้องต้น 8 พ.ค. 2554 ภาคบ่าย


สำนักงานเขตบึงกุ่มจัดให้มีการอบรมเทคนิคการถ่ายภาพเบื้องต้นสำหรับบุคคลที่ สนใจ ฟรี ไมมีค่าใช้จ่าย ผมเก็บภาพและเสียงมาประกอบกัน อบรบไปได้ซักระยะเพิ่งมานึกจะทำได้ ดังนั้นช่วงต้นๆ จะไม่มีวีดีโอครับ

ตอนที่ 1


ตอนที่ 2


ตอนที่ 3


ตอนที่ 4

No comments:

Post a Comment

Comment here!