15 January 2010

Patial of the sun : สุริยุปราคาปี 53

ปรากฎการ์จากดวงอาทิตย์ต้นปีนี้คงไม่ค่อยจะบันเทิงเริงรมณ์สำหรับใครซักเท่าไหร่ เพราะเมื่อไม่กี่ ชม. ที่ผ่านมาเกิดเหตุแผ่นดินไหวในเฮติ มีผู้คนล้มตายไปแล้วกว่า 7,000 คน ชนให้นึกถึงว่าคนพวกนั้นเค้าไปทำกรรมอะไรมากันะ เค้าถึงได้ต้องมาตายพร้อมกันมากมายขนาดนี้

มาดูสุริยุปราคาจากมุมมองโซนี่กันบ้าง

และข้างล่างเป็นสุริยปราคาจากสื่อ

สุริยุปราคาสรุปประเด็นข่าวโดยกระปุกดอทคอม
ขอขอบคุณภาพประกอบจาก สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาต

สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ เผยจะเกิดสุริยุปราคาแบบบางส่วนปีนี้ เห็นได้ทุกภาค แม่ฮ่องสอนนานสุด 3 ชั่วโมง 6 นาที จับมือ มช. - สวนราชพฤกษ์ จัดมหกรรมดู สุริยคราส ชี้ถ้าพลาดต้องรอปี 2555

ร.ศ.บุญรักษา สุนทรธรรม ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์กรมหาชน) เปิดเผยว่า สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติฯ หรือ สดร. ร่วมกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และสวนเฉลิมพระเกียรติราชพฤกษ์ กำหนดจัดมหกรรมสังเกต ปรากฏการณ์สุริยุปราคาครั้งแรก และครั้งเดียวของปี 2553 ที่จะเกิดขึ้นในวันที่ 15 มกราคม เวลา 13.30 - 17.30 น. โดยจัดขึ้น 2 แห่ง บริเวณสนามรักบี้ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และทางเข้าสวนเฉลิมพระเกียรติฯ ราชพฤกษ์

"การเกิดสุปริยุปราคาในวันที่ 15 มกราคม จะเกิดขึ้นเป็นครั้งแรกและครั้งเดียวของปีนี้ ซึ่งถือเป็นการต้อนรับศักราชใหม่ หากประชาชนพลาดการชมปรากฏการณ์ในครั้งนี้จะต้องรอไปอีก 2 ปีจึงจะเกิดขึ้นอีกครั้ง และยังถือเป็นโชคดีของภาคเหนือและจังหวัดเชียงใหม่ ที่จะสามารถสังเกตการบดบังได้ชัดเจนมากที่สุดอีกด้วย" ร.ศ.บุญรักษา กล่าว

สำหรับการเกิดสุริยุปราคาครั้งนี้ จะเป็นสุริยุปราคาแบบวงแหวน หรือแบบบางส่วน โดยเป็นผลมาจากการที่โลกเข้ามาอยู่ในตำแหน่งใกล้ดวงอาทิตย์มากที่สุด (perihelion) ในวันที่ 3 มกราคม ทำให้มองเห็นขนาดปรากฏของดวงอาทิตย์ใหญ่มากกว่าปกติ ในขณะเดียวกันดวงจันทร์ก็เคลื่อนไปอยู่ที่ตำแหน่งห่างจากโลกมากที่สุด (apogee) ในวันที่ 17 มกราคม ทำให้มองเห็นขนาดปรากฏของดวงจันทร์เล็กกว่าปกติ แล้วเมื่อดวงอาทิตย์ ดวงจันทร์ และโลกมาอยู่แนวเดียวกันในวันที่ 15 มกราคม 2553 ดวงจันทร์จึงมีขนาดปรากฏเล็กกว่าดวงอาทิตย์และบังดวงอาทิตย์ไม่มิดทั้งดวง แต่จะมองเห็นดวงอาทิตย์สว่างเป็นวงแหวนโดยมีดวงจันทร์มืดอยู่ตรงกลาง

ทั้งนี้ ปรากฏการณ์สุริยุปราคาวงแหวน จะเริ่มต้นที่ทวีปแอฟริกา ผ่านประเทศชาด ประเทศสาธารณรัฐแอฟริกากลาง ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโก ยูกันดา เคนยา และโซมาเลีย แล้วออกจากทวีปแอฟริกาเข้าสู่มหาสมุทรอินเดีย และที่ตำแหน่งละติจูด 1 องศา 37 ลิปดาเหนือ ลองจิจูด 69 องศา 17 ลิปดาตะวันออก ในมหาสมุทรอินเดียจะเป็นตำแหน่งที่เกิด สุริยุปราคา นานที่สุด คือ 11 นาที 8 วินาที

หลังจากนั้นจะผ่านเข้าสู่ทวีปเอเชีย ผ่านบังกลาเทศ อินเดีย พม่าและเข้าสู่ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน สำหรับปรากฏการณ์สุริยุปราคาบางส่วนสามารถมองเห็นได้เป็นบริเวณกว้างตาม บริเวณที่เงามัวของดวงจันทร์พาดผ่าน เช่น ยุโรปตะวันออก ทวีปแอฟริกา เอเชีย และประเทศอินโดนิเซีย

สำหรับประเทศไทย สามารถสังเกต สุริยุปราคา ได้ทั่วทุกภูมิภาค แต่จะเกิดขึ้นในเวลาที่แตกต่างกัน ทั้งนี้ จะเกิดนานที่สุดในภาคเหนือเป็นเวลาประมาณ 3 ชั่วโมง 6 นาที ที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน ดวงอาทิตย์จะถูกดวงจันทร์บดบังมากที่สุดถึงร้อยละ 77 โดยทาง สดร. จะจัดเตรียมอุปกรณ์ใช้ดูดวงอาทิตย์ ทั้งกล้องโทรทัศน์ติดแผ่นกรองแสงโซลาร์สโคป (Solarscope) กล้องรูเข็ม แผ่นฟิล์มเอ็กซ์เรย์ แผ่นดีวีดี ฯลฯ และยังจะมีการเตรียมแว่นดูดวงอาทิตย์ผลิตจากแผ่นฟิล์มที่ปลอดภัยใช้สำหรับ ดูดวงอาทิตย์โดยเฉพาะ นอกจากนี้ จะถ่ายทอดผ่านระบบอินเทอร์เน็ตที่ http://www.narit.or.th/ อีกด้วย

No comments:

Post a Comment

Comment here!