21 November 2013

5 เทคนิคที่ทำให้มีพลังในการปั่นจักรยานมากขึ้น

1. วอร์มโดยการบริหารจุดหมุนของร่างกายส่วนล่างก่อนออกปั่นเช่นขาสะโพกเข่า โดยการปลุกกล้ามเนื้อจุดหมุนเหล่านั้นให้ตื่นตัวพร้อมทำงาน เริ่มวอร์มโดยการแกว่งไปมาอย่างต่อเนื่อง 3-5 นาทีมีผลเท่ากับการปั่นวอร์ม 20 นาที
2. เมื่่อเริ่มออกปั่นโรลลิ่งเพื่อวอร์มโดยใช้เกียร์เบา ให้สลับการออกแรงแต่ละขาไปมาข้างละประมาณ 10 รอบต่อเนื่องไปเรื่อยๆ
3. ในการปั่นฝึกซ้อมบนเทรนเนอร์เพื่อสร้างความแข็งแรงให้ใช้เกียร์หนักกว่าปกติ และปั่นรอบต่ำๆ และในการซ้อมแต่ละครั้งพยายามปรับให้เกียร์หนักขึ้นเรื่อยๆเพื่อสร้างกล้าม เนื้อขาให้แข็งแรงขึ้น
4. ในการฝึกซ้อมเทคนิการปั่นเพื่อรอบขา ให้ใช้เกียร์เบาและปั่นรอบขาสูงๆพยายามควงขาให้จังหวะต่อเนื่อง และพยายามพัฒนาให้รอบขาสูงขึ้นเรื่อยๆในแต่ละครั้ง ฝึกซ้อมทั้งแบบวิธีการนั่งปั่นและยืนปั่น
5. ฝึกร่างกายให้พร้อมในปลดปล่อยพลังในระดับสูงขึ้นโดยเพิ่มการออกกำลังกายให้ไปถึงในแต่ละโซนอัตราการเต้นหัวใจ

- ฝึกซ้อมอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง ให้มีพัฒนาการสูงขึ้นในแต่ละสัปดาห์
- เมื่อฝึกซ้อมจนเพียงพอและรู้สึกว่าพร้อมแล้ว ให้ปั่นทดสอบการปลดปล่อยพลังว่าพัฒนาขึ้นหรือเปล่า



Credit: http://thairoadbike.com/index.php?topic=748.0
ที่มา : pantip.com

No comments:

Post a Comment

Comment here!